thermische geleidbaarheidanalyseMateriaal:textiel, non woven, vloeistoffen,
Toepassing:Thermische geleidbaarheidtest
Norm:ASTM D7984-16

Nauwkeurige meting van thermische geleidbaarheid en effusiviteit in enkele seconden.


Niet-destructieve meetoplossing voor R&D, QC en productietoepassingen.

Hoe werkt het:
Een signaal techniek die warmtereflectie, vergelijkbaar met Hot Wire testen, gebruikt. Het verschil is dat het verwarmingselement op een backing ligt, waardoor de warmte in één richting gaat. Er vindt geen indringing plaats en vaste stoffen kunnen zonder te smelten worden getest. Voor berekening van de thermische geleidbaarheid en thermische effusiviteit worden de temperatuur van het verwarmingselement, tegen de tijd gebruikt.


Productontwikkeling en kenmerken van thermisch comfort

Thermisch comfort is gerelateerd aan meerdere factoren, waaronder de gevoelsbeleving als een materiaal in contact komt met de huid komt. Het is belangrijk om weefsels in relatie tot het beoogde eindgebruik te kiezen.

Meting van thermische effusiviteit.

Vergelijken van verschillen in reacties tussen huid en weefsel bij veranderingen van de omgeving. Bijv. materiaalkeuze voor koele vs. warme omgevingen. Warmtegeleiding en warmtecapaciteit bepalen samen een thermische tijdconstante, die een maat is voor het tempo waarmee het materiaal warmte onttrekt aan de huid.

Belangrijk voor kleding.

  • Materialen kunnen worden aangepast, om warmer aan te voelen of warmtetransport en/of -opslag te verbeteren. Bijv. ruwen van een stof of het aanbrengen van een coating.
  • Een aanraking is subjectief, en maakt het moeilijk om het effect van kleine wijzigingen te onderscheiden.
  • Door meting van thermische effusiviteit kan het resultaat van de wijzigingen worden gecontroleerd. En wordt meer inzicht in de reacties van een materiaal op deze wijzigingen verkregen.
De voordelen voor stoffenfabrikanten en productontwikkelaars
  • Effusiviteit kan snel worden getest en vergeleken, om de juiste stofkeuze voor eindgebruik te waarborgen.
  • Vergelijken van relatieve effusiviteit van nieuwe stoffen, bij wisselende luchtvochtigheid of temperatuur, en hiervan de impact op de thermische eigenschappen te meten.
Om betrouwbare meetresultaten te verkrijgen, dienen de testen volgens een vaste methodiek, en onder gecontroleerde omstandigheden te worden uitgevoerd. Deze methodes zijn o.a. vastgelegd in de nieuwe norm. (Ref. ASTM D7984 - Standard Test Method for Measurement of Thermal Effusivity of Fabrics Using a Modified Transient Plane Source (MTPS) Instrument)
Informatie aanvragen
Toepassing:Apparatuur
Product:thermische geleidbaarheidanalyse
Naam:*
Bedrijf:*
Telnr:*
Email:*
Uw vraag:*

Ter beperking van spam, verzoeken wij u de uitkomst van de volgende berekening in te vullen.:
2 + 6 *

thermische geleidbaarheidanalyse 

Foto's
thermische geleidbaarheidanalyse thermische geleidbaarheidanalyse thermische geleidbaarheidanalyse thermische geleidbaarheidanalyse
Klik om te vergroten!

terug
Copyright © 2024 Altraco | Test- en meettechniek – alle rechten voorbehouden | sitemap